PRIMAPLYN je distribútorom technických plynov medzinárodnej spološnosti SOL Group, ktorej história siaha do roku 1927. Spoločnosť SOL Group vyrába úplný rozsah čistých, technických a medicinálnych plynov.Najviac je spoločnosť SOL Group aktívna v oblasti aplikovaného výskumu, projektového designu, výstavby a riadenia výrobných jednotiek, ktoré sú určené k inštalácií na pobočkách SOL alebo priamo u zákazníka. Spoločnosť SOL Group disponuje vlastnou sieťou výrobných závodov, logistických a technických spoločností. Vďaka tomu môže ponúknuť široké spektrum produktov a služieb ako aj zaistiť vysoký štandard pre vytvorenie riešení šitých na mieru každého zákazníka.

V ponuke máme nasledujúce technické plyny:
 • Argón technický (GAR 4.6)
 • Dusík technický (GAN 3.5)
 • Kyslík technický (GOX 2.5)
 • Oxid uhličitý (CO2 2.7)
 • Alisol C (CO2 potravinársky)
 • Zmesný plyn (2-18% CO2 v Ar)
 • Acetylén (C2H2)
Dajte nám vedieť čo potrebujete a my Vám pripravíme ponuku podľa vašich požiadaviek.
Využitie technických plynov:
POTRAVINY A NÁPOJE

 

Odvetvia:

 • Poľnohospodárstvo a skleníky
 • Chov a spracovanie rýb
 • Spracovanie mäsa a hydiny
 • Ovocie a zelenina
 • Mlieko a mliečne produkty
 • Hotové jedlá
 • Pekárenské výrobky
 • Výroba zmrzliny
 • Nápoje
 • Výroba vína a olejov
 • Catering

Technológia a riešenia pre:

 • Obohacovanie atmosféry v skleníkoch pomocou CO2
 • Hnojenie bezvodným čpavkom
 • Dezinfekcia a boj proti škodcom
 • Chov rýb
 • Chladenie, mrazenie, kryogénne zmrazovanie
 • Balenie v upravenej atmosfére
 • Prepravy s kontrolovanou teplotou
 • Karbonizácia, tlakovanie s dusíkom, vzorkovanie
 • Vlastná výroba plynov
 • Asanácia
 • Certifikované výrobné zariadenie pre potravinársky priemysel
 • Analýza a kontrola patogénov
 • Čistenie suchým ľadom

VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV

Odvetvia:

 • Výroba a spracovanie uhlíkových a ušľachtilých ocelí
 • Výroba hliníku
 • Výroba železa a liatin
 • Neželezné kovy: zinok, olovo, meď, horčík
 • Polotovary a výkovky
 • Ťažba nerastných surovín
 • Tepelné spracovanie
 • Spracovanie drahých kovov
 • Automobilový priemysel
 • Výroba skla a keramiky
 • Výroba cementu a vápna

Technológia a riešenia pre:

 • Spaľovanie s prídavkom kyslíku
 • Priame dávkovanie kyslíku
 • Nízkoemeisné (NOx), nástenné a stropné horáky s profilovým plameňom
 • Predohrev a regulácia teploty
 • Inertizácia a odpynenie
 • Riadené ochranné a reaktívne atmosféry
 • Endotermné a exotermné prostredie s riadením obsahom uhlíka
 • Nitridácia, žiarové nástreky, povrchové vrstvy
 • Zváranie kyslíkom a kyslíko-acetylénovým plameňom
 • Rezanie a zváranie laserom
 • Rezanie a zváranie plameňom
 • Spaľovacie komory
 • Proces kalenia
 • Analýza emisií a strusky
CHÉMIA A FARMÁCIA

 

Odvetvia:

 • Základná a anorganická chémia
 • Univ a výskumné ústavy
 • Zdravotníctvo
 • Farm. a biotechnika
 • Chem a petrochem. priem.
 • Medziprodukty syntéz
 • Polyméry
 • Čisté chemikálie
 • Farmaceutická veľkovýroba
 • Špeciálne farmaceutické produkty
 • Kozmetika
 • Výroba plastov a gumy

Technológia a riešenia pre:

 • Chemickú a farmaceutickú syntézu
 • Ochranné a interné atmosféry
 • Čistenie, tlakovanie a stripovanie
 • Chladenie a kryogénne mrazenie
 • Drvenie a jemné mletie
 • Úprava procesu kvasenia
 • Hydrogenácia
 • Balenie v internej a sterilnej atmosfére
 • Asanácia
 • Certifikácia a overovanie výrobných zariadení a plynov
 • Vlastná výroba plynov - On site, ASU jednotky
 • Úprava obsahu VOC a regenerácia rozpúšťadiel
 • Čistenie suchým ladom
 • Začisťovanie gumených výrobkov a otryskávanie foriem
ENERGIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Odvetvia:

 • Verejné služba
 • Úprava odpadových vôd
 • Úprava pitnej vody
 • Odpadové hospodárstvo
 • Spaľovanie odpadov
 • Ochrana životného prostredia

Technológia a riešenia pre:

 • Zlepšovanie úpravy odpadových vôd, navýšenie kapacity
 • Odfarbenie vôd, odstránenie znečisťujúcich látok a dusičnanov
 • AOP procesy
 • Dezodoridácia
 • Dezinfekcia
 • Redukcia tvorby kalov
 • Kontrola pH
 • Rekarbonizácia, remineralizácia
 • Spaľovanie odpadov s prídavkom kyslíka
 • Spaľovacie komory
 • Kontrola emisií
 • Zvýšenie energetickej účinnosti