Propán, bután a ich zmesi

Propán a propán-bután nachádzajú široké možnosti využitia nielen v domácnostiach ale najme  v biznis sektore. Sú vhodné nielen na vykurovanie, prípravu teplej vody a varenie, ale aj ako zdroj energie tiež pre mnohé technologické účely, na pohon vysokozdvižných vozíkov a ako ekologická a ekonomicky výhodná pohonná látka pre motorové vozidlá. Propán a propán bután sú natoľko univerzálne, že vyriešia prakticky akýkoľvek problém so zdrojom energie.

Plyn na energetické zabezpečenie objektov, technologické účely, pohon áut a vysokozdvižných vozíkov dodávame v plynových zásobníkoch a vo fľašiach.

Okrem samotných dodávok plynu poskytujeme:

  • komplexné riešenia pre zabezpečenie energetických potrieb vykurovania technologických celkov prostredníctvom propánu a propán butánu
  • znižovanie nákladov prostredníctvom dodávok syntetického plynu (SNG) - vykrývanie energetických špičiek a nedostatočnej kapacity rozvodov zemného plynu
  • prenájom mobilných teplovodných a parných kotolní s výkonom od 50 kW do 2 500 kW pre zabezpečenie vykurovania a potrieb pre technologické účely. Viac info MOBILENERGY.SK
  • prenájom a predaj prenosných priamo a nepriamo výhrevných teplovzdušných agregátov s výkonom od 45 do 700 kW. Viac info MOBILENERGY.SK
  • prenájom a predaj mobilných ohrievačov, klimatizácií, elektrocentrál, čerpadiel, kosačiek, drvičiek konárov,... s pohonom na LPG. Viac info PRIMASOL.SK

Veľmi dobre rozumieme tomu, že rozhodnutie o vykurovacom médiu sa nedá urobiť len na základe informácií z internetu. LPG je možné použiť na kúrenie, varenie, prípravu TÚV a na rôzne technologické účely takmer vo všetkých oblastiach podnikania. Nie všade však musí byť tým najlacnejším variantom. Preto neváhajte a kontaktujte nás. Ochotne Vám poskytneme podrobnejšie informácie potrebné pre porovnanie vhodnosti rôznych zdrojov energie pre Vás.