Pre väčšie a trvalé inštalácie sa používa propán dodávaný v zásobníkov inštalovaných priamo pri objekte spotreby. Veľkosť a počet zásobníkov závisí od inštalovaného výkonu pripojených spotrebičov. Štandardne sa na uskladnenie propánu a propán-butánu používajú nadzemné alebo podzemné zásobníky s objemom od 2 100 do 17 000 litrov.

Propán je skvapalnený uhľovodíkový plyn (skratka LPG) a poskytne Vám z hľadiska pohodlia všetko to, čo zemný plyn. Ako energia má však širšie použitie a čo je hlavné, nepotrebuje drahé rozvodné potrubia. Prepravuje sa v autocisternách a skladuje v zásobníku priamo pri vykurovanom objekte. Zásobník si môžete prenajať, ale pri dnešných cenách je už možné a zrejme výhodnejšie zaobstarať si vlastný. Na zásobník sa dajú pripojiť spotrebiče na teplovodné, teplovzdušné aj infražiaričové vykurovanie. Okrem kúrenia máte zároveň energiu na ohrev vody, varenie a rôzne technológie.

Čo ponúkame
  • Dodávky čistého plynu propán
  • Automatické dodávky plynu bez potreby objednávania
  • Dodávky technologických častí propánového systému
  • Základný a rozšírený servis plynových zariadení
  • Poradenstvo s garanciou odbornosti
Akú pridanú hodnotu Vám poskytneme
  • Vysoká kvalita plynu, ktorú si môžete overiť na ateste
  • Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť vďaka stanovenému limitu počtu priamych odberateľov
  • Zníženie prevádzkových nákladov
  • Dodávky plynu v prípade potreby aj v čase kratšom ako 48 hodín
  • Férové ceny
Propán v zásobníkoch si nachádza uplatnenie:

POĽNOHOSPODÁRSTVO

na vykurovanie objektov, prípravu teplej vody, v živočíšnej výrobe na intenzívny chov, pre bitúnky, na vykurovanie skleníkov a fóliovníkov

PRIEMYSEL

Vykurovanie prevádzkových objektov, pre technologické využitie, rezanie kovov, zváranie, spájkovanie, zlievarenstvo

HO-RE-CA

na vykurovanie ubytovacích a reštauračných zariadení, príprava teplej vody, varenie a ohrev vody v bazéne.

OSTATNÉ

na dočasné vykurovanie stavieb, na urýchľovanie mokrých procesov, pri pokrývačských a klampiarskych prácach

Veľmi dobre rozumieme tomu, že rozhodnutie o vykurovacom médiu sa nedá urobiť len na základe informácií z internetu. LPG je možné použiť na kúrenie, varenie, prípravu TÚV a na rôzne technologické účely takmer vo všetkých oblastiach podnikania. Nie všade však musí byť tým najlacnejším variantom. Preto neváhajte a kontaktujte nás. Ochotne Vám poskytneme podrobnejšie informácie potrebné pre porovnanie vhodnosti rôznych zdrojov energie pre Vás.

KONTAKTUJTE NÁS

Infolinka: +421 911 031 111

Email: info@3a.sk

Kontaktný formulár: